Wat is het 'Sick Building Syndrome'?

Het Sick Building Syndrome (SBS) is een term die wordt gebruikt om een reeks gezondheidsklachten te beschrijven die verband houden met het verblijf in een bepaald gebouw. Mensen die in een 'ziek' gebouw werken of wonen, ervaren symptomen zoals hoofdpijn, vermoeidheid, irritatie van de ogen, neus en keel, duizeligheid, misselijkheid en concentratieproblemen.

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan het Sick Building Syndrome, waaronder:
  1. Slechte ventilatie: Onvoldoende ventilatie kan leiden tot een ophoping van verontreinigende stoffen in de binnenlucht, zoals koolstofdioxide, vluchtige organische stoffen (VOS) en allergenen, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen.

  2. Chemische verontreiniging: Dit kan afkomstig zijn van bouwmaterialen, meubels, tapijten, schoonmaakmiddelen, enzovoort. Deze chemicaliën kunnen in de lucht vrijkomen en symptomen veroorzaken bij mensen die er gevoelig voor zijn.

  3. Biologische verontreinigingen: Dit omvat schimmels, bacteriën, pollen en andere allergenen die in de lucht zweven. Slechte vochtregulatie kan de groei van schimmels en bacteriën bevorderen, wat kan leiden tot allergische reacties en respiratoire problemen.

  4. Slechte ergonomie: Oncomfortabele werkplekken, slechte verlichting, lawaai en andere ergonomische factoren kunnen bijdragen aan fysieke en mentale stress bij werknemers, wat op zijn beurt SBS-symptomen kan verergeren.

  5. Psychosociale factoren: Stress op het werk, gebrek aan controle over de werkomgeving, en interpersoonlijke conflicten kunnen ook bijdragen aan de symptomen van het Sick Building Syndrome.

Het identificeren en aanpakken van de specifieke oorzaken van het Sick Building Syndrome vereist vaak een multidisciplinaire benadering waarbij experts op het gebied van binnenmilieu, bouwtechniek, ergonomie, gezondheid en welzijn betrokken zijn. Preventieve maatregelen, zoals het verbeteren van de ventilatie, het minimaliseren van chemische en biologische verontreinigingen en het creëren van een ergonomisch en stressvrij werkomgeving, kunnen helpen om de symptomen te verminderen en de algehele gezondheid en productiviteit te verbeteren.
Vorige post

Heb je nog een vraag over dit onderwerp? Contacteer onze adviseurs.