Disclaimer

Eventuele persoonsgegevens die u verstrekt door het bezoeken van deze website zullen door de NV BURO INTERNATIONAL worden verwerkt overeenkomstig de vigerende wetgeving. Het doel van die verwerking is beperkt tot het doel opgegeven op de betreffende webpagina. Deze gegevens zullen door de NV BURO INTERNATIONAL niet meegedeeld worden aan derden, tenzij na uitdrukkelijk akkoord van uwentwege. U hebt het recht tot toegang en wijziging van deze gegevens; dit recht kan u uitoefenen door de NV BURO INTERNATIONAL te contacteren via info@burointernational.be.

Alle informatie door de NV BURO INTERNATIONAL verstrekt op deze website is enkel ter informatie. De NV BURO INTERNATIONAL probeert uiteraard deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk te houden, maar is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie en sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze informatie.

De inhoud en opmaak van deze website is beschermd door auteursrechten en andere eventuele intellectuele eigendomsrechten. Zij mag dan ook niet gereproduceerd, gewijzigd of op enig andere manier gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de NV BURO INTERNATIONAL.

Via deze website kan u toegang hebben tot websites van derden. De NV BURO INTERNATIONAL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en sluit elke aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van informatie gegeven op deze websites.

Geschillen met betrekking tot de toegang of het gebruik van deze website die niet in der minne geregeld kunnen worden zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Gent. Het Belgische recht is van toepassing.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.